Onze petitie staat online!

Turecht

Meer recht dan tucht

Informatie

Menno Oosterhoff

Dat we het tuchtrecht in zijn huidige vorm maar laten bestaan: ik kan het niet uitstaan. Niet omdat ik zo nodig collega’s de hand boven het hoofd wil houden, maar omdat ik vind dat het tuchtrecht faalt. 

Mr. dr. R.L. Herregodts

mr. dr. C.A. Bol

dr. J. Weenink

prof. dr. M.L.M. Hertogh

De lerende werking van het tuchtrecht en team- en netwerkverantwoordelijkheid in het tuchtrecht op grond van de Wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg).

Sara-Joan Pinto-Sietsma

Ton Oude Ophuis

Het huidige medisch tuchtrecht voldoet niet, stellen internist Sara-Joan Pinto-Sietsma en cardioloog Ton Oude Ophuis. Een beter systeem zou zijn om te zoeken naar verbetering in processen voorafgaand aan gebeurtenissen, in plaats van achteraf te oordelen over deels toevallige uitkomsten.

Laarman, B.S., Bouwman

R.J.R., Veer, A.J.E. de

Hendriks, M., Friele, R.D. 

Disciplinary procedures can have serious consequences for the health, personal life and professional functioning of doctors. Until recently, specific disciplinary measures (reprimands) were publicly disclosed in the Netherlands. The perceived additional impact of disclosing reprimands on the professional and personal life of doctors is unclear.

dr. Ton Oude Ophuis, interventiecardioloog CWZ Nijmegen, rechtenstudent aan de faculteit rechten Universiteit Nijmegen

 

prof. dr. Nico Pijls, interventiecardioloog Catharina Ziekenhuis Eindhoven, hoogleraar Technische Universiteit Eindhoven

 

drs. Leon Bouwels, cardioloog CWZ Nijmegen

Conclusies uit analyse van een controversiële uitspraak van het tuchtcollege

hoogleraar Johan Legemaate
Hoe kan het tuchtrecht optimaal bijdragen aan de kwaliteit van de zorg? Volgens hoogleraar Johan Legemaate moet je ervoor zorgen dat alleen de belangrijkste zaken aan de tuchtrechter worden voorgelegd, dus minder klachtgronden accepteren.

Anneloes Rube, adviseur gezondheidsrecht KNMG en Francisca Hardeman, beleidsadviseur KNMG, Medisch Contact juli 2021

Het ministerie van VWS laat, in het kader van de toekomstbestendigheid van de Wet BIG, onderzoek uitvoeren naar het bevorderen van de lerende werking van het tuchtrecht. Dat komt op het juiste moment: ook een peiling onder het KNMG Artsenpanel laat zien dat dit beter kan.

L. de Zwaan, J. de Waard, C. van Sassen, M. van Aken, Medisch Contact juli 2021

Het oordeel is erg afhankelijk van de leden-beroepsgenoten die op dat moment zitting hebben in het tuchtcollege.

S. Pinto-Sietsma, A. Zwinderman. T.Ophuis, Een observationeel onderzoek naar 10 jaar tuchtrecht, Nederlands Tijdschrift voor geneeskunde, augustus 2020. 

Subjectieve oordeelsvorming is geen probleem wanneer men wilt nagaan of de zorgvuldigheidsnorm in acht wordt genomen. Maar wanneer ze gebruikt wordt om de strafmaat te bepalen, werkt dit defensief handelen in de hand. Dit laatste komt de kwaliteit van de zorg niet ten goede.

Zorg voor veiligheid

Uit Rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, 2019

Uit onderzoek blijkt dat veel professionals slechter functioneren na een tuchtklacht, ongeacht de uitkomst. Hierdoor gaat er een verlammende dreiging uit van het tuchtrecht. Het tuchtrecht streeft verbetering van kwaliteit van zorg na, maar dreigt het tegenovergestelde te bereiken doordat het handelingsverlegenheid bij de betrokken zorg- en hulpverleners in de hand werkt.

G. Jager, Medisch contact, oktober 2017

Het tuchtrecht in zijn huidige vorm is bestraffend en voldoet niet aan de gestelde doelen. Er ligt een wetsvoorstel om het aan te passen. Maar revitaliseren of een ‘update’ acht ik weinig zinvol. Een transitie naar een herstellend en lerend recht moet de weg zijn. Het woord ‘tucht’ moet in de prullenmand.

Mr. J.M. (Jenneke) Rowel-van der Linde, uit het jaarverslag tuchtcolleges, 2016

Vanuit de medische hoek zijn er geluiden dat een opgelegde maatregel als zeer bezwarend wordt ervaren en vanuit patiënten dat een maatregel van waarschuwing of berisping nauwelijks als bevredigend wordt ervaren. Deze ervaringen dwingen ons tot nadenken over de verwachtingen van partijen.

Professor Marcel Levi, uit het jaarverslag tuchtcolleges, 2016

Het medisch tuchtrecht komt slechts zeer beperkt tegemoet aan zijn ambitie om kwaliteitsrecht te zijn en sluit niet goed aan bij de moderne praktijk van de gezondheidszorg. De rol van de tuchtcolleges is in veel gevallen weinig constructief en slechts zelden echt relevant.

Professor mr. A. Hendriks, Tijdschrift voor gezondheidsrecht, 2015

Het tuchtrecht krijgt in toenemende mate strafrechtelijke trekjes. Is de rechtspositie van degenen die zich tuchtrechtelijk moeten verantwoorden hiermee in overeenstemming? Voldoen de competenties van de leden van tuchtcolleges en de gevolgde benoemingsprocedure wel aan de eisen die aan een quasistrafrechtelijk college moeten worden gesteld alsmede aan de eisen van eerlijk proces?